line

Pronađite IP adresu veb sajta preko URL adrese

line

Kako pronaći IP adresu veb sajta

Da biste pronašli IP adresu neke veb stranice, može se koristiti 'ping' komanda. Ping je ime softvera koji se koristi za testiranje dostupnosti nekog hosta na mrežama baziranim na Internet Protokolu i meri povratno vreme poruke koja je poslata sa vašeg računara do odredišta i natrag.

Kod Windows operacionih sistema ova komanda se izdaje u kommandnoj liniji, a kod linux sistemima možete izdati ovu naredbu u bash-u.

Primer korišćenja: ping www.moajipadresa.info

Za ponalaženje IP adrese unetog domena 'moja IP adresa' servis koristi PHP funkciju gethostbyname. Ova funkcija vraća IPv4 adresu internet hosta.